ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно Удостоверение № 1418806, издадено на 04.04.2016.  от Комисия за Защита на личните данни, Ай Енд Джи Гроуп ООД е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ с идентификационен №1418806 Личните данни, получени за обработка от потребителите на ij-group.com се съхраняват на сървъри, които се намират в Data center в защитена среда. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и са станали достояние на Ай Енд Джи Гроуп, както и на поправка на тези Лични данни. Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Ай Енд Джи Гроуп  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Ай Енд ДЖи Гроуп

Личните данни на клиента служат само за издаване на съответните продажни документи и за доставка на стоката.

Вашите лични данни са защитени и няма да бъдат предоставяни на трети лица!