Инсталирани съоръжения

  • оборудване и монтаж на пелетен котел 136 kw
  • оборудване и монтаж на котел на твърдо гориво 116 kw
  • селективен плосък слънчев колектор – 6 броя
  • електрически бойлер 300л. – 1 брой
  • електрически бойлер 400л. – 1 брой
  • аналогови помпени групи – 10 броя
  • доставка и монтаж на 136 kW инсталирана радиаторна мощност