Инсталирани съоръжения

  • пелетна горелка Mudlark 100 – 6 броя
  • Преработка на топловъздушни агрегати