Диференциален термостат tSOL Delta

110.00лв.

tD е съвременно електронно устройство, което управлява топлообмена между слънчев колектор и бойлер. Чрез него топлината, получена от слънчевия колектор се използва оптимално за загряване на водата в бойлера – помпата се включва след като температурата на колектора достигне 40° C. Потребителят може и сам да настройва температурната разлика, при която да се включи помпата, според предпочитанията и сезона. Наличието на два термодатчика, без ограничение на дължината на свързващия проводник, позволява удобното разположение на устройството.

tD се грижи и за сигурността на соларната система – има защитни функции, предпазващи системата от прегряване и замръзване. При прегряване на колектра или бойлера (температура над 90°C), циркулационната помпа се включва както и ако се понижи под -5° C на колектора, а на бойлера е нaд 15° C.